برای باز شدن فایلهای صوتی:

۱۳۹۱ شهریور ۳۰, پنجشنبه

اساس آئین بودایی


سه مسئله اساس آئین بودائیست. یکی اون چیزی که از اون تعبیر میکردند به Anicca یعنی اینکه هیچ چیزی در عالم دوام و بقایی نداره، دراین عالم! این عالم، عالم دوام و پایندگی و بقا نیست. هر چیزی که فکر میکنیم خودی داره، هویتی داره، این توهم ماست. بلکه عالم مثل یک شعله ای است که بر می افروزه و بنابر ین هر لحظه تجدید میشه و لحظه فعلی مثل لحظه قبلی نیست لحظه بعدیم مثل این لحظه نیست.

خود ما هم که فکر میکنیم خودی داریم توهمه، ما هم خودی نداریم. ما هم اگر بیدار بشیم میبینیم که هیچیم. یعنی Anatta یعنی خودی در کار نیست.

 و اگر کسی به این حقیقت بیدار بشه. اونوقت میبینه که رنجی دیگه در عالم نیست. همه رنجها بر اثر اینه که برای موجودات دوام پایندگی قرار بقاء قائل میشیم برای خودمونم قائل به خودی میشیم. و بالنتیجه رنج میکشیم.

«از جلسه دوم کلاس عرفان تطبیقی – آقای دکتر ریخته گران»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر