برای باز شدن فایلهای صوتی:

۱۳۹۱ دی ۲۴, یکشنبه

فقر و ناداری خود


هو
۱۲۱


البته اولین مرحله دانائی توجه به جهل خود است و کسی‌ که خود را دانا بداند، هیچگاه در صدد این بر نمی‌‌آید که به فکر فهمیدن بیفتد، چنانکه اولین سلوک راه خدا پی‌ بردن به فقر و ناداری خود می‌‌باشد زیرا همه موجودات فقیر و نادر می‌‌باشند و دارای مطلق حق است، و تا شخص توجه به فقر خود نداشته باشد رو به سوی دارای حقیقی‌ نمی‌‌کند و دست سوٌال به طرف او دراز نمی کند، از این رو ما خود را فقرا می‌‌نمایم که از قرآن مجید استنباط و اقتباس شده . 

از فرمایشات حضرت آقای صالح علیشاه (ره)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر